Wil jij alle machinerichtlijnen weten?

Op machines en andere producten is de Machinerichtlijn van toepassing. Indien met de eisen van de Machinerichtlijn volledig volgt, wordt een CE-markering verkregen. De CE-markering geeft recht op volledige vrije verhandelbaarheid van het product binnen de EER.Machinerichtlijnen

De volgende producten moeten voldoen aan de machinerichtlijnen:

  • Machines en niet voltooide machines
  • Veiligheidscomponenten
  • Verwisselbare uitrustingsstukken
  • Kettingen, kabels en banden
  • Hijs- en hefgereedschappen
  • Verwijderbare mechanische overbrengingssystemen.

Naast de eisen op het gebied van technische veiligheid dient u ook te voldoen aan de verplichtingen ten aanzien van de meegeleverde handleiding. De Machinerichtlijnen stellen vergaande eisen aan de handleiding. Manualise kan u adviseren over de Machinerichtlijnen en u begeleiden bij het schrijven van de handleidingen. Wij kunnen de door u benodigde handleiding ook ontwerpen en schrijven. Neem contact op voor meer informatie.

Vergaande eisen handleidingen

De Machinerichtlijn stelt als eis dat de handleiding van een product dient te worden opgesteld in één van de talen van de Gemeenschap. Daarnaast geldt de verplichting dat de handleiding wordt vertaald naar de taal of talen van het land waar het product wordt verkocht. Het is soms toegestaan dat de vertaling in een enkele taal geschiedt. Vraag hierover informatie aan bij Manualise.

Manualise kan u helpen bij het schrijven van de benodigde handleidingen. Zo weet u zeker dat u doet aan alle verplichtingen die de Machinerichtlijn stelt aan de inhoud en vorm van de handleiding.

Wij schrijven verschillende soorten handleidingen. Wij kunnen voor u de quick start guide verzorgen, de uitgebreide gebruikershandleiding, montagehandleiding en onderhoudshandleidingen. Ook het schrijven van een trainershandboek behoort tot de mogelijkheden.

Verantwoordelijkheid Machinerichtlijnen

De verantwoordelijke partij voor het volgen van de Machinerichtlijnen de fabrikant of de importeur.

Vereiste is dat de verantwoordelijke partij gevestigd is in een EER land. Indien de fabrikant buiten de EER is gevestigd, is de importeur verantwoordelijk voor het volgen van de Machinerichtlijnen.

Neem voor advies contact op met Manualise. Wij verzorgen de door u benodigde vertalingen van alle soorten handleidingen.

Vergeet niet de CE-markering bij product ontwikkeling

Indien u een product wilt verhandelen binnen de EER, dan dient dit product vaak te zijn voorzien van een CE-markering. Een CE-markering dient te voldoen aan bepaalde richtlijnen die staan vermeld in de Europese Nieuwe Aanpak Richtlijnen. CE staat voor Conformité Européenne. De richtlijnen hebben betrekking op verschillende zaken zoals milieu, gezondheid, veiligheid en consumentenbescherming. CE-markering is verplicht voor bepaalde productgroepen. Het verkrijgen van een CE-markering is niet eenvoudig, men moet aan verschillende verplichtingen voldoen en handelen volgens bepaalde regels. Wie is verantwoordelijk voor de CE-markering en hoe verkrijgt u een CE-markering? Manusalie kan u van dienst zijn bij het beantwoorden van vragen over CE-markering en de benodigde handleidingen voor u ontwerpen.

Tot stand komen van CE-markeringce markering

Het tot stand komen van een CE-markering bestaat uit een aantal te nemen stappen die uiteindelijk leiden tot verkrijging van een CE-markering. Zo moet het product worden gedefinieerd, moeten de toepasselijke richtlijnen worden gezocht en geraadpleegd, moet het product aan deze richtlijnen worden getoetst en er moet een certificeringsprocedure worden uitgevoerd. Vervolgens dient te worden bepaald welke Europese normen van toepassing zijn en moet een gebruikershandleiding worden samengesteld. Dit zijn nog niet alle te nemen stappen en het te volgen stappenplan hangt ook af van het product dat u verhandelt. U kunt voor advies en informatie contact opnemen met Manusalie. Wij zijn u graag van deinst.

Verantwoordelijkheid CE-markering

Voor de CE-markering kunnen verschillende partijen verantwoordelijk zijn. De producent is verantwoordelijk voor de CE-markering indien deze binnen de EER is gevestigd. Wordt het product ingevoerd van buiten de EER, dan is de importeur verantwoordelijk voor de CE-markering.
Een andere situatie is dat de verantwoordelijke partij een gevolmachtigde aanstelt. Deze moet dan wel binnen de EER gevestigd zijn. Over bovenstaande en andere mogelijkheden kan Manusalie u adviseren.
Manualise kan u ook behulpzaam zijn bij het schrijven van verplichte handleidingen. Wij ontwerpen en schrijven verschillende soorten handleiding en kunnen ook de benodigde vertalingen verzorgen. Door onze uitgebreide mogelijkheden, kennis en het toepassen van bijzondere software kunt u bij Manualise tot meer dan 70% op uw kosten besparen. Neem contact op met ons voor meer informatie.

De voordelen van Quick start guide

 

De zogenaamde quick start guide (snel startgids) kent veel voordelen, zowel voor de producent als voor de gebruiker. De voordelen voor de producent zijn bijvoorbeeld de kostenbesparing. Een quick start guide bestaat meestal uit een enkele pagina, soms dubbelzijdig bedrukt. Het meesturen van een quick start guide bij een product is natuurlijk vele malen goedkoper dan het meesturen van een volledige handleiding. Vaak is het meesturen van een handleiding verplicht maar kan worden volstaan met het meezenden van een quick start guide in de taal waar het product wordt verkocht. De gebruiker van het product kan vervolgens online een volledige gebruikershandleiding of montagehandleiding lezen, indien hij dit wil. Soms is het voldoende om alleen een Engelstalige handleiding aan te bieden, soms moet de handleiding in meerdere talen beschikbaar zijn.

Nog meer voordelen quick start guide

Behalve besparing op papier omdat een quick start guide meestal uit slechts 1 A4 bestaat, scheelt meezenden van alleen een quick start guide ook in de verzendkosten. Voor de gebruiker is het lezen van een quick start guide meestal plezierig: een quick start guide is kort en bondig en meestal voorzien van duidelijke instructies in de vorm van illustraties. De gebruiker van het product kan direct aan de slag en het gekochte product direct gebruiken. Indien een gebruiker meer informatie nodig heeft dan kan deze een uitgebreide handleiding raadplegen via de computer.

Het schrijven van een quick start guide

Bij Manualise kunt u verschillende soorten handleidingen laten ontwerpen en schrijven. Wij schrijven ook uw quick start guide en volgen daarbij de volgende stappen:Quick start guide

  • Het bepalen van de inhoud van de quick start guide
  • Het vastleggen van vorm en stijl
  • Het samenstellen van de quick start guide

Indien gewenst schrijven wij ook uw uitgebreide handleiding welke online kan worden geraadpleegd. Indien de handleiding in meerdere talen beschikbaar dient te zijn dan kunnen wij dit eveneens verzorgen.